Född att förändra

 

born_to_change

En stark drivkraft

 

Vad tror du det är som gör att läkare sjuksköterskor mfl lämnar sina bekväma liv för att göra allt, om än bara något litet, för människor i utsatta situationer runt om vår värld?
Till krig till naturkatastrofer till hungersnöd till sjukdomar och epidemier.
Till sorg till smärta till död till hopplöshet och olycka.

 
Hoppet om att få hjälpa den lilla människan. Önskan om att få vända en omöjlig situation till något bättre. Nöden för en människa och inte rädslan för en situation.
Okunskap föder rädsla och rädslan gör oss förlamade.
Kärlek gör oss modiga och det modet klarar av att trotsa rädslan.
Vi är inte menade att leva i rädsla eller okunskap. Vi är menade att trotsa just det för att förändra andra människors liv.
Du kanske kommer att åka till krigshärjade platser eller översvämmade byar.
Du kanske kommer att arbeta på ett socialkontor eller besöka interner på fängelser.
Du kanske kommer att vara mamma vän eller syster.
Du med ditt liv kan förändra någon annans när du låter det vara mer än just ditt eget.

 

En lyckad dröm bottnar i passionen för andra människors lycka.
Framgång mäts inte i pengar. Framgång mäts i lyckan du ser i den människa vars liv du förändrat.
Ska vi våga mer. Trotsa rädslan. Välja kärleken och leva modigt.

Comments are closed.